• Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů - loď Elisabeth
  • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů - loď Veronika
  • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů - loď Bára
  • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů - vodník ve Vnorovech
  • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů ve Vnorovech
  • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů - plavidlo Elisabeth II.
  • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů ve Vnorovech
  • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů ve Vnorovech
  • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů - plavební komora Vnorovy I.
  • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů - plavební komora Vnorovy I.

Infoservis:

Domovský přístav:

Výchozí a cílovou základnou našich plavidel je stylový přístav Vnorovy, nacházející se těsně nad plavební komorou Vnorovy I. Vnorovy jsou ale též technickým unikátem - kanál zde kříží řeku Moravu a pro bezpečné přetahování nákladních lodí zde byla zřízena lodní lanovka, jejíž zbytky můžeme obdivovat dodnes.

V areálu přístavu je zabezpečeno parkování pro vaše automobily (parkovné 100,- Kč / automobil za celý termín pronájmu lodě), k dispozici je i prodej občerstvení či zcela ojedinělá Galerie na vodě. Tato je umístěna na lodi Rozárka a čekají vás zde originální hrnečky, misky, polštářky a trička zdobená tvůrčí ručkou Jany Šulcové, nebo šaty a haleny navrhované a šité Kateřinou Vadovičovou. V prostorách přístavu a navazující plavební komory je rovněž možné stanování a táboření, též se zde nachází půjčovna kajaků.

Domovský přístav Vnorovy

Plavební komory:

Dostatečnou plavební hloubku na Baťově kanálu zajišťuje 13 jezů. Aby bylo možné překonat s lodí tyto plavební překážky, bylo vystavěno na trase kanálu 13 plavebních komor, z čehož 2 komory jsou v základním provozním režimu trvale otevřené. Všechny plavební komory mají jednotné rozměry 5,3 x 38 (50)m

Základní provozní doba pro veškerý provoz je následující:
květen a září - pátek až neděle - 10:00 až 18:00 hodin
červen, červenec a srpen - úterý až neděle - 10:00 až 18:00 hodin
V nekomorovací dny zajišťujeme pro naše klienty zajímavé plavební výletní trasy s omezeným využitím dané vodní infrastruktury.

Morava s lodí.cz - plavební komora

Vše o pojištění:

I když se člověk snaží sebevíc, může ve výjimečných případech dojít ke škodám na pronajmutých plavidlech. Jako nájemci lodě vždy ručíte pouze do výše kauce skládané při pronájmu rekreačního plavidla. V případě bezeškodního průběhu plavby - což je drtivá většina všech pronájmů - vám bude kauce vrácena v plné výši zpět.

Kauce jsou stanoveny následovně:
loď Erik 10 000,- Kč, lodě Elisabeth / Elisabeth II. 7000,- Kč, pobytová loď Veronika bez kauce

Nemoce bohužel nechodí po horách, ale po lidech. A protože pronájmy rekreačních lodí se velice často sjednávají ve velikém časovém předstihu a stornovací podmínky bývají poměrně přísné, nabízíme v okamžiku objednávky plavidla možnost uzavření pojištění stornovacích poplatků. Výše pojistného je 2,8% z ceny pronájmu. Naším partnerem je společnost Allianz

Morava s lodí.cz

Všeobecné smluvní podmínky:

Smluvní podmínky společností SP Praha s.r.o. a Hausbóty Levněji s.r.o. platné pro pronájmy rekreačních motorových lodí na Baťově kanálu jakožto vodní cestě 0. třídy

Kompletní znění aktuálních Všeobecných smluvních podmínek ke stažení zde

Morava s lodí.cz - loď Veronika