• Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů - loď Elisabeth
 • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů - loď Elisabeth
 • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů - loď Veronika
 • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů - loď Bára
 • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů - vodník ve Vnorovech
 • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů ve Vnorovech
 • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů - plavidlo Elisabeth II.
 • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů ve Vnorovech
 • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů ve Vnorovech
 • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů - plavební komora Vnorovy I.
 • Baťův kanál - půjčovna obytných lodí a hausbótů - plavební komora Vnorovy I.

Jak to funguje?

      Celý průběh pronájmu plavidla od prvotního vyplnění objednávkového formuláře po poslední zakotvení na samém konci cesty je velice jednoduchý a přehledný.

      Po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře (není samozřejmě podmínkou, můžete nás kontaktovat emailem, telefonem či osobně) Vám nabídneme volné lodě v daných termínech. Pokud Vám naše nabídka bude vyhovovat, zašleme Vám elektronickou formou ve formátu pdf smlouvu o pronájmu rekreačního plavidla a zálohovou fakturu pro úhradu zálohové platby (obvykle 50% z ceny pronájmu). Do cca 20 dnů před vyplutím Vám zašleme klasickou poštou obálku s plavební mapkou, plánkem příjezdu do přístavu, kontaktními informace na předávající osobu a fakturou pro úhradu doplatku.

      Při Vašem příjezdu do přístaviště Vnorovy Vás již předávající pracovníci budou očekávat, v klidu Vám ukáží kde zaparkovat automobil a v přátelském duchu předvedou loď se všemi fígly a ovládacími prvky. Pod dohledem místních zkušených "říčních vlků" usednete za kormidlo a plavidlo Vám bude ukázáno v praxi. Po zaškolení již nic nebrání tomu, abyste jako nefalšovaní kapitáni vypluli za dobrodružstvím Baťova kanálu

      Odevzdání lodě na konci pronájmu probíhá v předem stanovený čas (zpravidla v 17 hodin). Po uklizení lodě ji přebírající pracovník prohlédne a následně dojde k závěrečnému vyúčtování (úhrada projetých pohonných hmot, vrácení kauce apod.)

      V následujících několika málo bodech uvádíme odpovědi na nejčastější dotazy.

 • Řídit veškerá námi nabízená plavidla můžete bez jakéhokoliv průkazu či zkoušek.
 • Ovládání je jednoduché, za nějaký čas přejde do krve každému kormidelníkovi.
 • Pohonné hmoty Vám vydrží na celou dobu plavby.
 • Pitnou vodu je třeba na vhodných místech doplňovat.
 • Proplavení plavební komorou je zdarma.
 • Za víkend či minitýden je zbytečné se za každou cenu snažit projet celý "Baťák", nechte si před odjezdem z Vnorov poradit nejvhodnější cíle zvolené s ohledem na délku Vašeho putování.
 • Při plavbě nespěchejte, maximální rychlost plavby je 8 km/h.